S Logo
 Diccionario
 Abierto y colaborativo
 Página principal

Nuevos significados recogidos

 *saracay (sara-cay)  *atabalipa  ku´ta, cuta 
 anchui  chama  chuculi 
 chaco, chacu  alba, alwa*  chimbo, chimbu 
 chumbi  huagra  chaucha 
 karanki  auyu  cambá 
 guasgua*  charijayac  sucho, suchu 
 yango, yangu  pilche, pilchi  alpa 
 cucayo  huachimania, guachimania (guachi, huachi-mania)  tulca, tulqa 
 coro, curu*  cucho, cuchu  kitu  zumbambico  sacha  mismis 
 sumak  yacolla  wallu 
 tambo  zumbambico  ashanga 
 khala  kara  wallurisqa 
 imba  guangu  guañuna, huañuna, wañuna* 
 cuzco, qosqo*  kachi,cachi  pushac 
 michinal  wuagra  micuna 
 chocho, chuchu  pilco, pilku  guayanay 
 putuco  samai  inti ñan 
 warmi  mashas  ticti 
 chuma, chumay  cachi , kachi  chaqui 


Sigue a www.significadode.org en Facebook  Sigue a www.significadode.org en Twitter  Sigue a www.significadode.org en Google+  Sigue a www.significadode.org en feed