S Logo
 Diccionario
 Abierto y colaborativo
 Página principal

Nuevos significados recogidos

 k'ara  kachariy nuna  achachita 
 shungo  takana  shungo 
 kututu  yuraq  kuteq 
 kututu  yuraq  kuteq 
 jawana  puñuña  chunkuy 
 apancura  iskun  muyaw 
 pasca  thapa  kuyaiqui 
 ichik  apus  ñampal 
 qusa  atillcha  misky  qillqay  kutimuy  ura 
 yuyari  kachi  takina 
 tika  maray  munana 
 munana  kaka  t'anta 
 tawa  tawa  wasi 
 t'anta  qhawapayay  taqsay 
 yachay  awicha  tunu 
 chaymanta  pillpintu  picaska 
 chaquiñan  mikuy  kuchi 
 lluki  lluki  tunu 
 t'upay  chaquiñan  mikuy 


Sigue a www.significadode.org en Facebook  Sigue a www.significadode.org en Twitter  Sigue a www.significadode.org en Google+  Sigue a www.significadode.org en feed