S Logo
 Diccionario
 Abierto y colaborativo
 Página principal

Nuevos significados recogidos

 quilla  qara  qallpa, calpa 
 qasa  yanuc  pacha 
 machac  yari  yapa 
 camba  mujan da  kala 
 masacuna  chawchu  guambu, huambu 
 oyambaro  aña quitu  lican 
 minka  pirca, pirka  t´inkana 
 pingo, pingu  males,   malis, malliy  tupo, tupu 
 sinche, sinchi*  waña, guaña*  paltaucu  awanu  cotona, cutuna  chapo, chapu 
 culca  huachiculca  mishque 
 oyambaro, uyambaru (uya-amba-aru)  tufiño  palla 
 huachimania, guachimania (guachi, huachi-mania)  ullaguanga  nayon 
 nayon  yana  paxi, pacsi, phaxsi 
 fuya fuya  caqui, kaqui, caaque  zuania 
 punchao  rocoto, rucutu (rucu-tu)  jején 
 ullaguanga  shunga  tullpanchich 
 tituaña  quilico, quilicu  fuya fuya 
 timbushca  japa  guamani, huamani, wamani* 
 apangora, apangura (apa-angura)  yacel , yachil, yatzil  yanayacu (yana-yacu) 


Sigue a www.significadode.org en Facebook  Sigue a www.significadode.org en Twitter  Sigue a www.significadode.org en Google+  Sigue a www.significadode.org en feed